For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

دکتر ناصر قدیری تحصیلات کارشناسی خود را در دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار و کارشناسی ارشد خود را در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز در رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک و دکترای خود را در دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار به انجام رساند.

وی دارای بیش از 18 سال تجربه کار در بخشهای خصوصی و دولتی و اجرا و نظارت پروژهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهری و ملی بوده است.

 

دانلود زندگی نامه:

تحت نظارت وف ایرانی