For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

علم دانشجو، مهارت دانشجو، رسالت استاد

در مورد علم دانشگاهی، چیزی که هر روز باید همگی اعم از استاد و دانشجو به فکر بهبود آن باشند، علم «مفید برای عمل» یا به بیان دیگر همان «مهارت» است. حضرت علی در نهج البلاغه می فرمایند«قِیمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا یحْسِنُهُ» یعنی ارزش هر انسانی به اندازه امور و كارهایی است كه آنها را به نحو نیكویی انجام میدهد. مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی نیز به زیبایی ترجمه کرده اند: آن ارزی که می ورزی

علمی که فراگیری آن دوشب قبل از امتحان شروع شود و با پایان امتحان فراموش شود با هیچ دیدگاهی مفید نیست

اما مهارتی که بتواند «مشکلی» را در زمینه فناوری اطلاعات، پزشکی، آلودگی هوا، اقتصاد و سایر حوزه ها «حل کند» قطعا ارزشمند است

حتی می بینیم کشورهای جذب کننده مغزها مرتب اعلام می کنند که Skilled worker می خواهند. کمتر پیش می آيد که بگویند Scientist می خواهیم

به امید بهروزی کشورمان با تربیت دانشجویانی ماهر و ارزش دادن بیشتر به مهارت در برابر نمره و علم بلاعمل.

تحت نظارت وف ایرانی